Góra Zamkowa

Góra Zamkowa

Góra Zamkowa była  przed wiekami elementem siły dawnych włodarzy grodu, który na przestrzeni dziejów był przedmiotem politycznych rozgrywek i dynastycznych sporów. Po drohickim zamku, nie pozostał żaden ślad, a jego istnienie na tym miejscu potwierdzają  badania archeologiczne.  Dzisiaj  Góra Zamkowa to punkt widokowy na niezwykle malowniczą dolinę rzeki Bug. Stąd roztacza się wspaniały , niczym nieprzesłonięty obraz aż po horyzont. Na szczycie obelisk wzniesiony w X rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

wróć