Zespół Klasztorny Benedyktynek

Zespół Klasztorny Benedyktynek

Ufundowany w 1623 przez wojewodę Wojciecha Niemirę, początkowo jako drewniany.

1. Kościół Benedyktynek p.w. Wszystkich Świętych

z lat 1733-1738 w stylu późnobarokowym; projekt: Jakub Fontana, fundacja Wiktoryna Kuczyńskiego (1668-1737) i Marcina Kuczyńskiego. Późnobarokowa, jednonawowa świątynia charakteryzuje się przepiękną fasadą o plastycznej linii. Wewnątrz znajdują się trzy rzeźby barokowe, obraz św. Benedykta z pocz. XVII w. i krucyfiks z 1 poł. XVIII w. z ołtarza głównego.

2. Klasztor Benedyktynek

rozebrany przez władze carskie po powstaniu styczniowym; odbudowano go bez cech stylowych w latach 1958- 1960 bez skrzydła wschodniego uzupełnionego w 1992. Obecnie bez cech stylowych.

wróć