Zespół klasztorny Franciszkanów

Zespół klasztorny Franciszkanów

 

1. Kościół Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP

zbudowany w miejscu drewnianego kościoła z 1400r. fundacji wojewody Mikołaja Nasuty. Budowa obecnego barokowego kościoła rozpoczęła się w 1682 r. ze składek miejscowej szlachty. Zakrystia od północy z 1682 r. i skarbczyk od południa wybudowany w 1734 r. jako drohickie archiwum ksiąg ziemskich. We wnętrzu stiukowy rokokowy ołtarz główny z 1762-64 r. Ołtarze przy filarach tęczowych: lewy z obrazem Wizji św. Antoniego z 1775 r., prawy z obrazem św. Franciszka z Asyżu z 1774 r. Na filarze tęczowym od południa ołtarz klasycystyczny z 1780 r. W zamknięciu nawy północnej relikty murowanego ołtarza barokowego z XVIIIw. Do strony południowej przylega do świątyni Kaplica Loretańska- jedyna na Podlasiu. W latach 70-tych XVIII zyskała piękny rokokowy wygląd,- dziś  ze względu na zniszczenia nieużytkowana.

2. klasztor Franciszkanów

zbudowany w latach 1737-1751 z funduszy chorążego ziemi bielskiej Marcina Kuczyńskiego (1663-1751). Po kasacie po powstaniu listopadowym w 1832 mieściły się w nim koszary. W 1889 przebudowany na szkołę. Obecnie pozbawiony cech stylowych. W pofranciszkańskich gmachach klasztornych mieści się  Muzeum Diecezjalne, Dom Zakonny Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, oraz Dom Księży Emerytów i Księgarnia Loretańska.

3. dzwonnica z ok. 1770 r.
w stylu późnobarokowym wg proj. Kazimierza Kamieńskiego

4. oficyna z XVIII w. obwodzie domu

5. stróżówka z XVIII w.

wróć