Wyczyść

Gdzie mogę ustawić moją pompę ciepła?

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda możliwe jest zarówno ustawienie na zewnątrz (ogród) jak i wewnątrz budynku. Pompy ciepła glikol/woda oraz woda/woda wymagają ustawienia w pomieszczeniach chronionych przed mrozem. Jako że domy budowane są w coraz większym stopniu bez piwnic, a urządzenia produkują ciepło prawie bezszelestnie, to ustawiane są one coraz częściej w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych.
Tagi:

technologie

energia

technologie proekoelogiczne

ogrzewanie

oszczędność energii

zielone technologie

pompa ciepła

Czy instalacja pompy ciepła musi być regularnie serwisowana?

Nie. Systemy pomp ciepła wymagają bardzo niewielkiej aktywności serwisu tak, jak np. lodówki. Przy modernizacjach budynków, w zależności od warunków zbędny staje się nawet obowiązek pomiarów istniejącego kotła.
Tagi:

ogrzewanie

energooszczędność

pompa ciepła

technologie energooszczędne

ekologia

pompa

Jaka jest żywotność pompy ciepła?

Średnia żywotność pompy ciepła, przy normalnym użytkowaniu wynosi 15 - 20 lat. Wiele pomp ciepła pracuje jednak już bez problemów od ponad 25 lat.
Tagi:

oszczędność energii

eneergooszczędne

ekologia

pompy ciepła

ogrzewanie

Jak przygotować obiekt do pomiaru termowizyjnego?

W celu zwiększenia dokładności pomiarów należy udostępnić przegrody będące przedmiotem badania tj. odsunąć zasłony i firany, zdjąć przedmioty z parapetów itp. na co najmniej 8 godzin przed badaniem. Należy także ustawić termostaty w stałym położeniu np. „3” lub ustawić automatyki instalacji CO na jedną stałą temperaturę na 24 godziny przed pomiarem. Nie należy wietrzyć pomieszczenia na co najmniej 4 godziny przed pomiarem.
Tagi:

domy energooszczędne

energia

domy pasywne

badania termowizyjne

ogrzewanie

domy

oszczędności

poprawa energooszczędności

dom

Ile trwa pomiar termowizyjny?

Najczęściej pomiar domu jednorodzinnego trwa od 30 do 50 minut. Na pomiar mieszkania potrzeba od 10 do 30 minut w zależności od jego układu oraz powierzchni przegród zewnętrznych.
Tagi:

oszczędność energii

eneroszczędość

ogrzewanie

pomiary

remont domu

badania termowizyjne

Co zawiera raport podstawowy, a co rozszerzony ze sprawozdaniem z badania termowizyjnego?

W raporcie podstawowym łączy się termogram ze zdjęciem optycznym i opisuje miejsce jego wykonania. W raporcie rozszerzonym dodatkowo interpretuje się jakie anomalie i mostki termiczne występują w budynku. Wykonuje się odpowiednie obliczenia i porównuje z wymaganiami norm budowlanych.
Tagi:

oszczędność energii

pomiary

ogrzeanie

energooszczędność

badania termowizyjne

remont domu

Kiedy można dokonać pomiaru w celu lokalizacji mostków termicznych i określenia poziomu strat ciepła?

Najwięcej informacji dotyczących strat ciepła przez przegrody, mostków termicznych, miejsc zagrożonych przemarzaniem lub tworzeniem się grzybów i pleśni można pozyskać badając obiekt w sezonie grzewczym przy różnicy co najmniej 10 K (˚C) pomiędzy wnętrzem, a warunkami zewnętrznymi. W przypadku sprawdzenia poziomu strat ciepła i lokalizacji mostków termicznych tylko przez dach, pomiar można wykonać, gdy badana połać jest rozgrzana przez słońce w lecie.
Tagi:

oszczędność energii

energooszczędność

pomiary

ogrzewanie

badania termowizyjne

remont domu

Od czego zależy dokładność pomiaru termowizyjnego dla określenia poziomu strat ciepła z budynku?

Najważniejszym czynnikiem jest stabilność temperatur w budynku oraz na zewnątrz. Wynik pojedynczego pomiaru termowizyjnego będzie pewniejszy przy temperaturze + 5 ˚C utrzymującej się od kilkunastu godzin niż przy temperaturze -5˚C, jeśli kilka godzin wcześniej utrzymywała się temperatura -15 ˚C.
Tagi:

pomiary

badania termowizyjne

oszczędność energii

energooszczędność

remont domu

Jak głośna jest pompa ciepła?

W porównaniu do innych systemów ogrzewania jest cicha. Nowe generacje urządzeń dzięki zastosowaniu innowacyjnej izolacji dźwiękowej pracują cicho, nieomal bezszelestnie. Predestynuje to te pompy ciepła także do montażu na poziomie mieszkalnym (pomieszczenie gospodarcze lub magazynowe).
Tagi:

ogrzewanie

oszczędność energii

pompy ciepła

działanie pomp ciepła

systemy grzewcze

Czy pompa ciepła może pracować w połączeniu z instalacją solarną?

Oczywiście. Pompa ciepła może zasadniczo współpracować ze wszystkimi źródłami ciepła. Pytaniem pozostaje jednak, czy z energetycznego punktu widzenia jest to wskazane. Ważne jest przy tym, by przyłączenie do hydrauliki odbywało się według wskazówek instalatora/eksperta
Tagi:

oszczędność energii

pompy ciepła

pompy ciepła i kolektory

ogrzewanie

solary

kolektory słoneczne

Jak działa pompa ciepła?

Ciepło otoczenia z powietrza, gruntu lub z wody dostarczane jest do parownika. Tam przekazywane jest medium roboczemu pompy ciepła (z niższą temperaturą wrzenia). Przy tym medium robocze przechodzi w stan pary. Ta para sprężana zostaje w sprężarce i w ten sposób ogrzana. Następnie para oddaje w skraplaczu swoje ciepło obiegowi wody w systemie grzewczym. Przy tym medium robocze, znajdujące się w dalszym ciągu pod ciśnieniem, wraca do stanu płynnego. Na koniec, w zaworze rozprężnym ciśnienie ulega zmniejszeniu i obieg pompy ciepła rozpoczyna ponownie swój cykl.
Tagi:

działanie pomp ciepła

ogrzewanie

pompy ciepła

oszczędność energii

Jak wybrać najlepszy sposób na ciepłą wodę?

Najważniejszymi zaletami podgrzewaczy przepływowych są: niewielkie gabaryty, dzięki czemu można je łatwo podłączyć blisko miejsca poboru wody oraz automatyczne załączanie tylko w momencie odkręcenia kranu – są energooszczędne. Nie występują tu straty związane z przechowywaniem ciepłej wody w zbiorniku oraz jej przepływem w długich odcinkach rur.
Jako urządzenia elektryczne mają przewagę nad gazowymi – nie wymagają budowy specjalnych przyłączy gazowych (instalacja elektryczna jest w każdym domu), nie wymagają odpowiednio wentylowanych pomieszczeń ani budowy komina. Ich eksploatacja jest bezpieczna, nie grozi wybuchem ani zaczadzeniem.
Tagi:

podgrzewacze

oszczędzanie wody

Podgrzewanie wody prądem – ile to kosztuje?

Podgrzewacz o mocy 12kW, przy przyroście temperatury wody o 30oC, ma wydajność 5,8 l/min. Standardowa wylewka prysznicowa potrzebuje ok. 5-6 litrów wody do prawidłowego funkcjonowania. Temperatura wody wlotowej do podgrzewacza wynosi latem ok. 10oC. Przy tych założeniach możemy pokusić się o obliczenie np. ile będzie kosztował nas prysznic, który będzie trwał 10 min. lub ile zapłacimy za podgrzanie 1000 l wody.

Na 10 minutowy prysznic, przy powyższych założeniach zużyjemy 58 litrów wody oraz 2,04kWh energii elektrycznej. Koszt 1kWh w taryfie całodobowej G11 w Koszalinie wynosi ok. 0,60 zł brutto, czyli na 10 minutowy prysznic wydamy 1,22zł. Jeżeli jednak do podgrzania wody zastosujemy podgrzewacz jednofazowy np. o mocy 5,5kW, którego wydajność przy przyroście temp wody o 30oC wynosi 2,7 l/min, to na 10 minutowy prysznic zużyjemy 27 litrów wody oraz 0,94kWh energii za którą zapłacimy 56 groszy.

Bardziej miarodajne dla wielu osób będzie jednak obliczenie kosztów podgrzania 1000 litrów wody. Latem na wlocie do podgrzewacza mamy wodę o temperaturze ok. 10oC. Optymalna temperatura wody do kąpieli wynosi ok. 38-40oC, czyli podgrzewacz powinien podgrzać wodę o 28-30oC. Wydajność podgrzewacza 21kW, przy przyroście temp wody o 30oC, wynosi 10,1 l/min. Urządzenie to nagrzeje 1000 litrów wody w 99 minut zużywając ok. 34,5 kWh. Prąd do podgrzania 1000l czyli 1 m3 wody będzie nas kosztował ok. 20,70 zł brutto.
Z powyższych wyliczeń wynika, że wbrew powszechnie panującej opinii podgrzewanie wody prądem wcale nie jest drogie. Wynika to z faktu, że podgrzewacz przepływowy i jego moc dobieramy optymalnie do planowanego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Umieszczamy go blisko punktów odbioru wody. Dzięki temu praktycznie nie mamy strat wody i energii związanej z magazynowaniem wody np. w zbiorniku i przesyłem jej na odległość. Koszty eksploatacji podgrzewacza przepływowego są niższe od kosztów za ciepłą wodę w wielu spółdzielniach mieszkaniowych.
Tagi:

oszczędzanie wody

Jaki podgrzewacz przepływowy wybrać: hydrauliczny czy elektroniczny?

Zastosowanie podgrzewaczy przepływowych jest najbardziej oszczędnym sposobem podgrzewania wody. Urządzenia te załączają się i pobierają energię elektryczną tylko w momencie poboru ciepłej wody, którą uzyskuje się natychmiast po jej odkręceniu. Jedną z najważniejszych cech podgrzewaczy przepływowych jest to, że pozwalają na ciągły pobór ciepłej wody, nieograniczony pojemnością zbiornika. Można mianowicie wybrać podgrzewacze z załączaniem hydraulicznym lub podgrzewacze sterowane elektronicznie.

Sterowanie hydrauliczne
Podgrzewacze z tzw. sterowaniem hydraulicznym, w zależności od ilości przepływającej wody, w sposób mechaniczny załączają 1 lub 2 stopień mocy. Jednocześnie posiadają przełącznik umożliwiający ustawienie pełnej mocy lub jej ograniczenie - tryb ekonomiczny. Taki sposób załączania powoduje, że w praktyce temperatura wody wypływającej z podgrzewacza zależy od ilości przepływającej wody - im więcej wody - tym niższa temperatura.
Sterowanie elektroniczne
Podgrzewacze elektroniczne zapewniają zdecydowanie bardziej komfortową i oszczędną eksploatację. Układ sterowania umożliwia płynną regulację temperatury wody w zakresie
30 – 60oC.
Zastosowanie czujnika do pomiaru przepływu wody umożliwia załączanie już przy niewielkim przepływie 2,5 l/min, co jest szczególnie istotne w instalacjach, w których jest małe ciśnienie wody.
Podgrzewacze elektroniczne mają możliwość dogrzewania wody wstępnie podgrzanej, np. przy współpracy z zasobnikiem c.w.u. Temperatura wody na zasilaniu podgrzewacza może osiągać nawet do 70oC.
Tagi:

oszczędzanie wody

podgrzewacze