Piekielny szlak

Piekielny szlak

Piekielny Szlak - mapa

Jednym z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmującej obszar gmin Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, Paradyż, Żarnów była realizacja innowacyjnego produktu turystycznego jakim jest „Piekielny szlak”.

Piekielny szlak to licząca 250 kilometrów trasa turystyczna, która przebiegać będzie przez obszar gmin Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, Paradyż i Żarnów, położonych na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Połączy on największe atrakcje turystyczne z obszaru LGD – U Źródeł, umożliwiając dotarcie do kluczowych miejsc wpisanych w nadrzędną, „piekielną” ideę szlaku, owianych legendami nawiązującymi do sił nadprzyrodzonych. Trasa „Piekielnego szlaku” połączy rezerwaty o charakterystycznych nazwach, pomniki przyrody oraz zabytki techniki, związane z odlewnictwem i przekuwaniem żelaza oraz wiele innych ciekawych miejsc, zabytków i atrakcji.


wróć